Dobrý deň rodičia,

 

náš klub, vedenie, ako aj tréneri, si veľmi vážime vašej podpory klubu a hlavne našich / svojich detí prostredníctvom  : 2 % z dani, finančného daru alebo sponzoringu.

Preto sme sa rozhodli tieto formy podpory od teraz zatraktívniť aj pre vás, a ako vďaku za vašu ochotu, vám ponúknuť bonus za takúto podporu v dvoch úrovniach.

Pokiaľ prispejete v súhrne 2% ( aj od viacerých prispievateľov ), finančným darom alebo sponzoringom  vo výške min. 300€, budete oslobodení od platenia členského, pokiaľ bude táto suma vyššia ako 500 €, k oslobodeniu platenia členského pribudne aj preplatenie športových vecí ( dresy, kopačky, bundy, teplákové súpravy a iné športové veci a potreby ) do výšky 100 €.

Všetko je podmienene ako doteraz vydokladovaním a odovzdaním kópie Vyhlásenia o poukázaní 2% na klub, ak odovzdáte viacero potvrdení aj za iné, viaceré osoby a Fy , sumy sa vám sčítajú a výsledná suma sa u nás zapíše na meno vášho dieťaťa. V prípade finančného daru je to výška sumy pripísaná na účet na základe darovacej zmluvy, v prípade sponzoringu je to výška sumy na základe zmluvy. Pokiaľ dosiahnete sumu 500 € a budete chcieť využiť aj preplatenie vecí, toto sa udeje iba na základe predloženej a odovzdanej kópie pokladničného dokladu/bloku. Preplatenie bude vo výške sumy bloku, max však  100 €.

Nakoľko podávanie Vyhlásenia o poukázani 2% je od januára do apriía, bonus za oslobodenie od platenia členského sa použije až od novej sezóny ( jeseň – jar ), čo sa týka preplatenia vecí, to sa uplatní v roku, v ktorom  ste 2% poukázali a vydokladovali.

Všetky hore uvedené záležitosti v klube vybavujem a riešim ja, v prípade otázok ma preto kľudne kontaktujte.

 

 

Ivan Húska

0905 643 568

predseda FO pre deti a mládež

ŠKO Miloslavov