Info a dokumenty k 2%

Pozdravujem Vás všetkých, členov, rodičov, priaznivcov a podporovateľov klubu
ŠKO Miloslavov.

Aj tento rok sme ŠKO zaevidovali ako príjemcu 2% podielu z daní za uplynulé obdobie.
Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových
organizácií akým je aj náš športový klub. Tento príjem je aj pre náš klub a jeho chod v dnešnej dobe
najpodstatnejším zdrojom financovania, bez ktorého by sme nedokázali fungovať. Aj vďaka takto
získaným finančným prostriedkom dokážeme výrazným podielom pokryť náklady spojené s
napĺňaním poslania a cieľov športového klubu.


Preto si nesmierne vážime, pokiaľ chcete, môžete a aj podporíte náš klub vaším podielom dane.

IČO: 30 86 81 06
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno : Športový klub obce Miloslavov
Sídlo : Športová ulica č. 1374/18, 900 42 Miloslavov

Dovolím si vás informovať o veľmi dôležitej veci, a to, aby všetky tlačivá, tj. Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane ako aj Potvrdenie o zaplatení dane boli vypísané na určených tlačivách platné pre
konkrétny rok !!!!


Ak to podáte na iných – starších tlačivách, tieto nebudú zo strany DÚ akceptované !!!


Správne tlačivá pre tento rok ako aj podrobný postup vyplňovania pre každú skupinu sú aj nižšie pod
týmto textom.

Ďakujeme v mene všetkých športovcov.


Martin Sitiar
Predseda VV ŠKO Miloslavov
mobil: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com