ŠKO Miloslavov je zameraný na výchovu mladých futbalistov a napomáha spoločenskému, kultúrnemu a duchovnému zveľaďovaniu schopností detí a dospievajúcej mládeže.

Vychovávame deti v duchu fair-play, vedieme ich k zdravému životnému štýlu, tréningovým procesom im vypĺňame voľný čas. Okrem tréningov a zápasov zabezpečujeme aj pravidelné sústredenia, ako aj účasť na medzinárodných turnajoch a spoločenských podujatiach. Riadime sa heslom: FUTBAL JE VIAC AKO HRA!

 Chceme, aby sa naša základňa rozrastala, aby chlapci a dievčatá nachádzali nových kamarátov, aby sa prostredníctvom futbalu, ako športu, ktorý milujú, vedeli vyrovnať s nástrahami súčasného sveta. Tí, čo sedia doma, sú v nadmernej miere vystavovaní nepriaznivému vplyvu médií, ktoré často prezentujú násilie, pasívny životný štýl a sex. Veľakrát rodičia nedohliadajú na to, čo ich deti pozerajú v televízii, aké webové stránky navštevujú na internete, s kým sa stretávajú, trávia čas na ulici. Chceme pomôcť zvrátiť tento trend a to tak, že deťom a mladým ľuďom poskytneme prostredníctvom futbalu možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a hodnotne. K tomu sa im snažíme vytvoriť vhodné podmienky.

V našom futbalovom klube sa stretávajú deti rôznych národností, z rôznych sociálnych vrstiev. Denná interakcia detí dáva príležitosť na konfrontáciu nielen ich aktivít a odlišných futbalových schopností, ale tiež približuje ich národnostno-kultúrne rozdiely, čím prebúdza ich zmysel pre rôznorodosť, sociálne spolucítenie, úctu a toleranciu. Vykonávanie cielenej záujmovej činnosti medzi deťmi a mládežou a podpora rozvoja vyrastajúcej osobnosti v rámci mimoškolských aktivít sa nezaobíde bez podpory lokálnych spoločenských sfér, ktoré môžu aktívne dopomôcť vytvoriť vhodné podmienky pre deti a mládež na vykonávanie futbalových aktivít.

Ciele

1. Zameranie sa na zvyšovanie športovej výkonnosti, nie na výsledky.

2. Zlepšenie postavenia mládeže v klube, skvalitnenie tréningového procesu a podmienok pre mládež.

3. Efektívnejšie využitie financií zo strany športového klubu.

4. Vytvorenie podmienok na medzinárodnú konfrontáciu na klubovej úrovni.

5. Získať pre futbal väčší počet detí.

6. Získať pre mládežnícky futbal viac trénerov.

7. Získať pre futbal viac finančných prostriedkov.

8. Zvýšenie záujmu o zápasovú konfrontáciu.