Financovanie športových aktivít všetkých družstiev je veľmi náročné, každoročne sa výška potrieb mení, preto ročný rozpočet klubu vychádza vždy z aktuálnej potreby – rozpočtov každého oddielu. Je členený na jednotlivé odiely klubu a aj vekové kategórie, a jeho plnenie je sledované prostredníctvom ekonómky s mesačnou frekvenciou. Účtovníctvo je ročne auditované. Financie potrebné na bezproblémový chod klubu zabezpečujeme pomocou sponzorov, podporovateľov, z príspevku obce Miloslavov, prostredníctvom darcov 2% dane z príjmu, zo vstupného a z členských príspevkov.

 

Pre naplnenie smelých plánov a cieľov je potrebná širšia podpora z oblasti podnikateľského prostredia a občanov obce Miloslavov a širšieho okolia. Rozšírenie portfólia podporovateľov a priaznivcov Miloslavského futbalu je základom úspechu celého projektu.