Vážení rodičia a členovia,

členský poplatok sa posiela iba na účet  ŠKO, na číslo účtu detí , a to IBAN : SK41 1100 0000 0029 4706 1526

kde do poznámky pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko, poprípade mená členov, za ktorých sa členské platí.

Výška členského pre kategórie U7, U8 a U9 je stanovená na 140 € / rok,  pre kategórie U10 a vyššie je stanovená na 200 € / rok, pričom členské môžete hradiť aj polročne ( 70 €, alebo 100 € ), a to za zimnú časť súťaže do 30.9. a za letnú časť do 30.1.

Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov na úhradu členského za deti.

​Ďakujeme.

Vedenie ŠKO