top of page

INFO K 2%

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť aj v tomto roku uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme sanovať náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu ako aj čiastočne odbremeniť  obec pri správe a údržbe majetku. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať výlučne do rekonštrukcie a údržby športovísk v Rekreačno-športovom centre obce Miloslavov a do aktivít a činností našich členov.  Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Všetky potrebné podklady a informácie k poukázaniu nájdete nižšie alebo tiež na internetovej stránke:   www.rozhodni.sk

Kontakt:

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov

tel: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com
web:  www.skomiloslavov.sk

Údaje o prijímateľovi pre asignáciu dane:
IČO: 30868106

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Športová ulica 1374/18, 900 42 Miloslavov

Fakturačná adresa:
Športový klub obce Miloslavov
Športová ulica 1374/18
900 42 Miloslavov

IČO: 30868106
DIČ: 2022340848
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2507 4420

Postup - 2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom:
a) Vyhlásenie (editovateľné PDF)  Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby
b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF) Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

2) Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:
a) Daňové priznanie typu A (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html
b) Daňové priznanie typu B (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html

3) Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, príloží:
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  (vysielajúca organizácia) Dobrovolnictvo_vyslanie
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca) Dobrovoľníctvo_prijmateľ

4) Právnické osoby prostredníctvom:
a) Daňové priznanie právnickych osôb (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.496.html

5) Časové lehoty na poukázanie 2%:
15.1. - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam príjmateľov 2% na príslušný rok
15.2. –posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).


Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 

31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v príslušnom roku môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04. – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

6) Ako je upravené dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci, ktorí v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v príslušnom roku poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to? - http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/


Martin Sitiar
Predseda VV ŠKO Miloslavov
mobil: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com

Potvrdenie o zaplatení DzP zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmov

Postup zamestnanci

Postup FO 2 percenta

Postup 1 percento PO

BONUS ZA 2% - Futbalový oddiel detí a mládeže

Dobrý deň rodičia,

 

náš klub, vedenie, ako aj tréneri, si veľmi vážime Vašej podpory klubu a hlavne našich / svojich detí, prostredníctvom 2 % z daní.

 

Preto sme sa rozhodli spojiť „Príjemné s užitočným“ a podeliť sa s touto formou podpory aj s Vami, zatraktívniť ju pre nás ale aj pre Vás a poskytnúť Vám čiastočnú legitímnu finančnú podporu. Ako vďaku, za Vašu ochotu a podporu, Vám ponúkame čiastočné preplatenie nákladov na športovú výstroj a športové pomôcky súvisiace s tréningom a futbalom z poukázaných 2% (1%).

 

Ako to bude fungovať ????

 

Každý, kto poukáže sumu vyššiu ako 50€ z 2% (1%) z daní na náš klub a požiada o to, preplatíme mu za konkrétnych podmienok 50% z tejto sumy.  Samozrejme sa ráta súčet všetkých súm, ktoré zohnal pre klub ( ... zo svojich daní, za manžela / manželku, kamarátov, Fy, .... )  

 

Pokiaľ ste zohnali pre klub v úhrne viac ako 50€, odovzdajte všetky kópie Vyhlásenia o poukázaní 2% na klub, prípadne kópie z DP – Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Ďalej originál blok z kasy na športové potreby, a to konkrétne : lopta, kopačky, chrániče, štucne, dres, mikina, tepláková súprava ( športové veci, ktoré sa používajú na tréning ) v úhrne min. 50% zo súm poukázaných z 2% z daní. Po odovzdaní sa sumy poukázaných 2% prekontrolujú v účtovníctve klubu, a pokiaľ všetko sedí, preplatíme Vám 50% zo súm poukázaných z 2% z daní.  

 

Nakoľko podávanie Vyhlásenia o poukázaní 2% je od januára do apríla, preplácanie sa uplatní v tom roku, v ktorom ste 2% poukázali a vydokladovali.

 

Všetky hore uvedené záležitosti v klube vybavujem a riešim ja, v prípade otázok ma preto kludne kontaktujte.

 

Ivan Húska

0905 643 568

predseda FO pre deti a mládež

ŠKO Miloslavov

bottom of page