REZERVÁCIA IHRÍSK

Športový klub obce Miloslavov spravuje niekoľko multifunkčných športových ihrísk, ktoré si môžete rezervovať. Využívanie ihriska s multifunčnou plochou neorganizovaným spôsobom skupinám bez ohlásenia nie je povolené. Športové zariadenia a náradie je majetkom obce Miloslavov a Športového klubu obce Miloslavov.

ŽIADAME OBČANOV ABY PRI VYUŽÍVANÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA MAJETOK NEDEVASTOVALI !!!

KALENDÁR REZERVÁCIÍ

MULTIFUNKČNÉ - REKREAČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM (RSC)

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte: p. Jašurovú - bufet Verona v RSC alebo Mgr. Martin Sitiar, predseda Športového klubu obce Miloslavov - 0903256164

TENISOVÉ - REKREAČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM (RSC)

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte: p. Jašurovú - bufet Verona v RSC. Prenájom 6,- EUR/hod

MULTIFUNKČNÉ - ZÓNA ODDYCHU A RELAXU (ZOR) 

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte:  Ladislav Bučík, Hbk Miloslavov, Športový klub obce Miloslavov - 0910860725 alebo hokejbalmiloslavov@gmail.com

HOKEJBALOVÉ - ZÓNA ODDYCHU A RELAXU (ZOR) 

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte:  Ladislav Bučík, Hbk Miloslavov, Športový klub obce Miloslavov - 0910860725 alebo hokejbalmiloslavov@gmail.com