top of page

REZERVÁCIA IHRÍSK

Športový klub obce Miloslavov spravuje niekoľko multifunkčných športových ihrísk, ktoré si môžete rezervovať. Využívanie ihriska s multifunčnou plochou neorganizovaným spôsobom skupinám bez ohlásenia nie je povolené. Športové zariadenia a náradie je majetkom obce Miloslavov a Športového klubu obce Miloslavov.

CENNÍK

Prenájom športovísk sa realizuje v prípadoch ak ide o komerčný účel alebo sa tam nenachádza člen športového klubu. Sumy získané z nájmu športovísk budú použité výlučne na ich údržbu a správu.

RSC - Umelá plocha 20€/hod

RSC - Volejbalová plocha 15€/hod

RSC - Tenisová plocha 6€/hod

RSC - Futbalové ihrisko tréningové 25€/hod

RSC - Futbalové ihrisko veľké 100€/hod

RSC - Šatna 20€

ZOR - Hokejbalové ihrisko 15€/hod

ZOR - Multifunkčné s umelou trávou 20€/hod

ŽIADAME OBČANOV ABY PRI VYUŽÍVANÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA MAJETOK NEDEVASTOVALI !!!

KALENDÁR REZERVÁCIÍ

CELODENNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCIE

Počas celodenných akcií sú ihriská rezervované pre akciu. Pravideľná rezervácia je v tom prípade neplatná počas dňa akcie.

14.5 od 12:00 do 22:00 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO a ALTÁNOK ZOR (obec)

15.5.2022 od 16:00 do 22:00 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO a ALTÁNOK ZOR (Caganová)

21.5.2022 celý deň MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZOR (Galgoczi)

25.6.2022 celý deň MULTIFUNKČNĚ IHRISKO RSC (Pokorný)

30.8.2022 od 19:00 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZOR (Antalíková)

27.11.2022 celý deň HOKEJBALOVÉ IHRISKO (MILFOX LIGA)

MULTIFUNKČNÉ - REKREAČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM (RSC)

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte: p. Jašurovú - bufet Verona v RSC alebo Mgr. Martin Sitiar, predseda Športového klubu obce Miloslavov - 0903256164

TENISOVÉ - REKREAČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM (RSC)

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte: p. Jašurovú - bufet Verona v RSC. Prenájom 6,- EUR/hod

MULTIFUNKČNÉ - ZÓNA ODDYCHU A RELAXU (ZOR) 

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte:  Ladislav Bučík, Hbk Miloslavov, Športový klub obce Miloslavov - 0910860725 alebo hokejbalmiloslavov@gmail.com

HOKEJBALOVÉ - ZÓNA ODDYCHU A RELAXU (ZOR) 

V prípade záujmu o rezerváciu termínu hracej plochy kontaktujte:  Ladislav Bučík, Hbk Miloslavov, Športový klub obce Miloslavov - 0910860725 alebo hokejbalmiloslavov@gmail.com

bottom of page