ŠTRUKTÚRA KLUBU

Výkonný výbor - predseda:

Mgr. Martin Sitiar

Zástupca predsedu:

Ivan Húska

Podpredsedovia:

Rober Riegel, Mgr. Marek Sitiar, Pavol Beňo, Vladimír Kopčok, Eleonóra Strnisková, Mgr. Zoltán Šajben, Ing. Dalibor Žiaran, JUDr. Miroslav Sidor, Erik Marko, Ing. Martin Čierny, Ivan Húska, Samuel Filip, Robert Pokorný

Členovia výkonného výboru: 

Ivan Húska, Ing. Peter Hrnčiar, Matej Hagara, Ján Kopčok, Juliana Talajková, Ladislav Bučík, Ladislav Szepesi, Milan Blažek, Andrej Strapek

Kontrolná rada:

Jaroslav Ferianček, Milan Baďanský, Ivan Húska

Ekonóm:

Zuzana Minariková

Inventarizačná komisia:

Ing. Martin Košša, Ing. Peter Huliak

ZDRUŽENIA A PERSONÁLNE OBSADENIE

Futbal 

Predseda oddiel seniorov: Robert Riegel

Predseda oddiely detí a mládeže: Ivan Húska

Združenie priateľov futbalu

Predseda: Mgr. Marek Sitiar

Podpredseda: Ing Peter Hrnčiar

Klub rekreačného tenisu

Predseda: JUDr. Miroslav Sidor

Podpredseda: Ing. Milan Blažek

Hospodár: Bc. Jaroslav Ferianček

Tenisový klub mládeže

Predseda: Mgr. Zoltán Šajben

Klub rekreačného volejbalu

Predseda: Pavol Beňo

Podpredseda: Matej Hagara

Hardcore Gym Miloslavov

Predseda: Vladimír Kopčok

Podpredseda: Ján Kopčok

Hokejový klub Miloslavov

Predseda JUDr. Miloslav Sidor

Hokejbalový klub Miloslavov

Predseda: Ing. Martin Čierny

Podpredsda: Ladislav Bučík

Nohejbalový klub Miloslavov:

Predseda: Robert Pokorný

Podpredseda: Mgr. Miroslav Tóth, Andrej Strapek

Stolno-tenisový klub

Predseda: Erik Marko

Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky

Predseda: Eleonóra Strnisková

Podpredseda: Juliana Talajková

Šípkarský klub

Predseda: Samuel Filip

Podpredseda: Ladislav Szepesi