top of page

ŠTRUKTÚRA KLUBU

Výkonný výbor - predseda:

Mgr. Martin Sitiar

Zástupca predsedu:

Ivan Húska

Podpredsedovia:

Ivan Húska, Rober Riegel, Mgr. Marek Sitiar, Ján Badendieck, Vladimír Kopčok, Eleonóra Strnisková, Mgr. Zoltán Šajben, JUDr. Miroslav Sidor, Erik Marko, Ing. Martin Čierny, Erik Rácz, Robert Pokorný, Juraj Važan

Členovia výkonného výboru: 

Ing. Peter Hrnčiar, Matej Hagara, Ján Kopčok, Juliana Talajková, Ladislav Bučík, Zdeno Štastný, Milan Blažek, Andrej Strapek, Michal Galgóczi

Kontrolná rada:

Jaroslav Ferianček, Milan Baďanský, Ivan Húska

Ekonóm:

Zuzana Mináriková

Inventarizačná komisia:

Ing. Martin Košša, Ing. Peter Huliak

ZDRUŽENIA A PERSONÁLNE OBSADENIE

Futbal A muži 

Predseda: Robert Riegel

 

Futbalový oddiel detí a mládeže

Predseda: Ivan Húska

Združenie priateľov futbalu

Predseda: Mgr. Marek Sitiar

Podpredseda: Ing Peter Hrnčiar

Klub rekreačného tenisu

Predseda: JUDr. Miroslav Sidor

Podpredseda: Ing. Milan Blažek

Hospodár: Bc. Jaroslav Ferianček

Tenisový klub mládeže

Predseda: Mgr. Zoltán Šajben

Klub rekreačného volejbalu

Predseda: Ján Badendieck

Podpredseda: Matej Hagara

Hardcore Gym Miloslavov

Predseda: Vladimír Kopčok

Podpredseda: Ján Kopčok

Hokejový klub Miloslavov

Predseda JUDr. Miloslav Sidor

Hokejbalový klub Miloslavov

Predseda: Ing. Martin Čierny

Podpredseda: Ladislav Bučík

Nohejbalový klub Miloslavov:

Predseda: Robert Pokorný

Podpredseda: Mgr. Miroslav Tóth, Andrej Strapek

Stolno-tenisový klub

Predseda: Erik Marko

Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky

Predseda: Eleonóra Strnisková

Podpredseda: Juliana Talajková

Šípkarský klub

Predseda: Erik Rácz

Podpredseda: Zdeno Štastný

Klub v malom futbale Miloslavov

Predseda: Juraj Važan

Podpredseda: Michal Galgóczi

bottom of page