ZPF - Združenie priateľov futbalu

Predseda združenia Marek Sitiar, t.č. 0905/835600, marek.sitiar@gmail.com

Podpredseda Peter Huliak, t.č. 0905/728040

 

Členovia združenia : Igor Vajcik Martin Ševčík Tomáš Stropnický Tomáš Šimko Ján Kanyik Peter Huliak Martin Kóšša  Marek Sitiar Martin Sitiar  Jozef Talajka ml. Danie Racik Viktor Riegel Róbert Riegel  Pavel Verdun  Dominik Špaček  Filip Pištek Tomáš Zrník  Andrej Zeman  Peter Lipnický Ján Orth Roman Vavrovič Tomáš Obert Pavol Banzi Ján Madleňák Jakub Strapek  Ladislav Szepeši  Milan Baďanský Peter Hrnčiar  Ján Dekýš Martin Hinca  Peter Hodúr Ladislav Bucík

Členský príspevok: Každý člen ZPF je povinný uhradiť členský príspevok vo výške 60 eur do 1 mája daného roku. V prípade nezaplatenia členského bude člen vylúčený zo ZPF. Člen, ktorý prinesie do ZPF 2% z daní vo výške od 60 do 120 euro platí členské 30 eur za daný rok a člen, ktorý zoženie 2% z daní vo výške nad 120 euro neplatí žiadne členské za daný rok – schválené dňa 30.3.2016 členmi ZPF. 

 

V prípade záujmu členstva v klube ZPF kontaktujte predsedu alebo podpredsedu ZPF.

 

Ďakujeme   

Rozpis tréningov: Streda od 18:30 do 20:00