top of page

ČLENSKÝ POPLATOK - FO detí a mládeže

členský poplatok a poplatok za škôločku sa posiela iba na účet ŠKO, na číslo účtu detí , a to IBAN : SK41 1100 0000 0029 4706 1526

kde do poznámky pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko, poprípade mená členov, za ktorých sa členské platí a kategória, v ktorej dieťa hraje ( napr. Ivan Kopeček, U9 ).

Výška členského pre kategórie U7 je stanovená na 200 € / rok, pre kategórie U8 a vyššie je stanovená na 300 € / rok, pričom členské môžete hradiť aj polročne ( 100 €  /   150 € ), a to za zimnú časť súťaže do 30.9. a za letnú časť do 30.1.

 

Poplatok za škôločku je vo výške 5 € / tréningovú jednotku, pričom sa hradí vždy do 10.teho nasledujúceho mesiac. Neplatí sa iba za tréning, ktorý zruší tréner z nejakého dôvodu ( nemôže sa tréner zúčastniť, zlé počasie,...).

Zľavy z členského :

za prvé najstaršie dieťa v klube: plná suma stanoveného členského

za druhé najstaršie dieťa v klube:  - 50% zo sumy stanoveného členského

za tretie najstaršie a ďaľšie dieťa v klube: bez platenia členského - grátis

 

Od členského sú oslobodené deti : trénerov, sponzorov, asistentov trénerov, rodičov pôsobiacich v štruktúre klubu.

 

​Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov na úhradu členského za deti.

​​

​Ďakujeme.​

Vedenie ŠKO

ČLENSKÝ POPLATOK - Združenie priateľov futbalu

Členský poplatok: Každý člen ZPF je povinný uhradiť členský poplatok vo výške 60 eur do 1 mája daného roku. V prípade nezaplatenia členského bude člen vylúčený zo ZPF.

bottom of page