ČLENSKÝ POPLATOK - FO detí a mládeže

členský poplatok sa posiela iba na účet  ŠKO, na číslo účtu detí , a to IBAN : SK41 1100 0000 0029 4706 1526

kde do poznámky pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko, poprípade mená členov, za ktorých sa členské platí.

Výška členského pre kategórie U7 je stanovená na 200 € / rok,  pre kategórie U9 a vyššie je stanovená na 300 € / rok, pričom členské môžete hradiť aj polročne ( 100 €  /   150 € ), a to za zimnú časť súťaže do 30.9. a za letnú časť do 30.1.

 

Dôvody na zvýšenie členského

Zľavy z členského :

za druhé dieta v klube :  - 25%

za tretie a ďaľšie dieta v klube :  - 50%

 

Od členského sú oslobodené deti : trénerov, sponzorov, asistentov trénerov, rodičov pôsobiacich v štruktúre klubu.

 

​Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov na úhradu členského za deti.

​​

​Ďakujeme.​

Vedenie ŠKO

ČLENSKÝ POPLATOK - Združenie priateľov futbalu

Členský poplatok: Každý člen ZPF je povinný uhradiť členský poplatok vo výške 60 eur do 1 mája daného roku. V prípade nezaplatenia členského bude člen vylúčený zo ZPF.