top of page

Športový klub obce Miloslavov

Športová 1374/18

900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor

IČO: 30868106

DIČ: 2022340848

Č.Ú. ŠKO: SK34 1100 0000 0026 2507 4420

Č.Ú. FO detí a mládeže: SK41 1100 0000 0029 4706 1526

skmiloslavov@gmail.com

Rekreačno športové centrum
Zóna oddychu a relaxu

Predseda výkonného výboru ŠKO Miloslavov

Mgr. Martin Sitiar - +421 903 256 164, martin.sitiar@gmail.com

​​

Zástupca predsedu výkonného výboru ŠKO Miloslavov

Ivan Húska,  +421 905 643 568, ivan_huska@centrum.sk

Futbalový oddiel detí a mládeže 

Ivan Húska,  +421 905 643 568, ivan_huska@centrum.sk

Futbalový oddiel A muži 

Róbert Riegel, +421 904 581 803, robobagio.rr@gmail.com

Združenie priateľov futbalu

Marek Sitiar, +421 905 835 600, marek.sitiar@gmail.com

Hokejbalový klub

Martin Čierny, hokejbalmiloslavov@gmail.com

Hokejový klub Miloslavov

Miroslav Sidor, +421 911 229 650, miroslav.sidor@azet.sk

Nohejbal

Róbert Pokorný, +421 903 945 871, robert.pokorny@stonline.sk

Hardcore gym Miloslavov

Vladimír Kopčok, +421 903 869 544, vlado.kopcok@gmail.com

Klub rekreačného tenisu

​ Miroslav Sidor, +421 911 229 650, miroslav.sidor@azet.sk

 

Stolnotenisový klub

Erik Marko, +421 908 881 325, markoerik67@gmail.com

Šípky

Erik Rácz, +421 940 112 806

Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky

Eleonóra Strnisková, +421 903 746 001

Klub rekreačného volejbalu

Ján Badendieck, +421 917 989 407, jan.badendieck@icloud.com

Tenisový klub mládeže

Zoltán Šajben, skmiloslavov@gmail.com

 

Klub v malom futbale Miloslavov

Juraj Važan, +421 907 541 226

bottom of page