top of page

Škôločka - Miloslavôčka

Tréningy začínajú vždy v septembri, deti budú rozdelené do skupín, jedna tréningová skupina bude v počte cca 10 detí. Tréningová jednotka bude trvať 1 hodinu, začínať sa bude asi o 16,30-17,30 hod.  Dni sa určia podľa počtu prihlásených detí. Presné infá dostanete koncom augusta.

Trénerom Vašich detí bude Miroslav Snopek, mobil   0908 777 838, tréner s licenciou UEFA B.

 

Poprosím o príchod detí 5-10 min pred začiatkom tréningu. Deti budú chodiť už oblečené v tréningovom.

Treba zabezpečiť : kopačky turfy ( nie lisované ) - v prípade tvrdého terénu alebo tréningoch na umelej tráve ( sú vhodnejšie na tréning aj na trávu pre najmenšie deti, nakoľko ich nožička potrebuje rovnomerné zaťaženie, čo turfy spľňajú a klasické kopačky menej, preto sú vhodnejšie... ) , v letných mesiacoch im zabezpečiť aj pitný režim – fľašu s čistou vodou!! a oblečenie adekvátne počasiu.

Rodičov pridáme do WhatsApp skupiny – Škôločka-Miloslavôčka. Všetky dôležité informácie, ako zmena tréningov a iné, Vám bude posielať  tréner cez Whats App. Poprosím všetkých rodičov aby si túto aplikáciu nainštalovali do mobilu. Ak sa Vaše dieťa nemôže zúčastniť tréningu, treba dať vedieť VŽDY trénerovi, a aj dôvod, cez Whats App skupinu, aby sa tréner vedel nachystať na počet detí.

Škôločka je zameraná na všestranný rozvoj pohybovej zručnosti detí, motoriky a zapájajú sa do futbalu aj gymnastické cvičenia.

bottom of page