top of page

PRÍPRAVKA U7

 Tréner: Maroš Schustrík,  +421 911 666 880, schustrik.maros@gmail.com

Tréner: Rober Riegel,  +421 904 581 803, robobagio.rr@gmail.com

Tréner: Mgr. Martin Sitiar, +421 903 256 164 

   Tréner: Miroslav Barančík,  +421 908 775 508 

 

Rozpis tréningov: Utorok a Štvrtok od 17:30 do 19:00, príchod detí na ihrisko poprosíme 10 min. pred tréningom !!

Prvé dojmy z trénovania a hrania v klube väčšinou rozhodujú o tom, či dieťa pri futbale zostane. Preto tréner pristupuje k deťom zábavnou formou. Hry s určitými úlohami vzbudzujú u detí chuť k pohybu. Deti v tomto veku chcú hlavne hrať futbal a ten musí byť prispôsobený ich veku. Menšie ihrisko, menšia lopta a menší počet hráčov zabezpečí pre deti väčší pôžitok z hry. Základná myšlienka, v útoku dávať góly a v obrane im zabraňovať zostáva zachovaná.

Pri hrách deti nevedomky vykonávajú veľké množstvo pohybov - šprinty, skoky, behy či úkony s loptou čím je zaručený ich herný a pohybový rozvoj.

V predprípravke sa hlavne zameriavame na rozvoj všeobecných motorických schopností a zručností (koordinácia, pohotovosť a šikovnosť s loptou i bez lopty - behať, skákať obratne padať, hrať sa, atď.)

Deti budú rozdelené do 3 skupín, dve skupiny budú mať po 11-12 detí a tieto skupiny budú aj hrávať zápasy, a to turnajovo – 4 v jesennej časti a 4 v jarnej časti. Posledná skupina bude iba trénovať. Jeden tréner sa bude venovať iba svojej skupine. Rozdelenie detí a trénerov sa bude robiť v priebehu septembra. Takisto budú vytvorené 3 sólo Whats App skupiny :  U7 – Maroš, U7 – Robo a U7 – Martin/Miro, podľa mien trénerov​

Odporúčaná obuv pre deti sú turfy. Turfy sú kopačky vhodné na umelú trávu a tvrdšie povrchy.

 

 

ROZPIS ZÁPASOV:

U7 B

U7 C

bottom of page