PRÍPRAVKA U7

Tréner: Róber Riegel,  +421 904 581 803, robobagio.rr@gmail.com

Tréner: Mgr. Martin Sitiar, +421 903 256 164, martin.sitiar@gmail.com

Rozpis tréningov: Utorok a Štvrtok od 16:00 do 17:30, príchod detí na ihrisko poprosíme 10 min. pred tréningom !!

Prvé dojmy z trénovania a hrania v klube väčšinou rozhodujú o tom, či dieťa pri futbale zostane. Preto tréner pristupuje k deťom zábavnou formou. Hry s určitými úlohami vzbudzujú u detí chuť k pohybu. Deti v tomto veku chcú hlavne hrať futbal a ten musí byť prispôsobený ich veku. Menšie ihrisko, menšia lopta a menší počet hráčov zabezpečí pre deti väčší pôžitok z hry. Základná myšlienka, v útoku dávať góly a v obrane im zabraňovať zostáva zachovaná.

Pri hrách deti nevedomky vykonávajú veľké množstvo pohybov - šprinty, skoky, behy či úkony s loptou čím je zaručený ich herný a pohybový rozvoj.

V predprípravke sa hlavne zameriavame na rozvoj všeobecných motorických schopností a zručností (koordinácia, pohotovosť a šikovnosť s loptou i bez lopty - behať, skákať obratne padať, hrať sa, atď.)

Pri veľkom počte v tejto kategórii sa s trénera stáva vychovávateľ nie tréner a dochádza k rapídnemu poklesu úrovne tréningovej jednotky. Preto je v plnej kompetencii trénera si počet detí na tréningu rozdeliť. Viac informácií získate u neho.

Odporúčaná obuv pre deti sú turfy. Turfy sú kopačky vhodné na umelú trávu a tvrdšie povrchy.